ShortCode Services

שיפוצים-חשמל

שיפוצים-חשמל

חשמל בבנייה חדשה או ישנה יש לבצע תוך פנייה לאנשי מקצוע. ניסיונות לפתור באופן עצמאי תקלות חשמל או הכנת תשתית חשמל חדשה עלולות להסתיים באסון. את בחירת החשמלאי יש לבסס על בדיקות קפדניות, גם כאשר מדובר בחשמלאי מומלץ, כדאי לבחון את הרישיון ולברר אודות ההסמכה של החשמלאי. שימו לב היטב את מי אתם מכניסים אל הבית ומהי איכות העבודה. איש מקצוע בעל מוניטין אינו חושש להציג תעודות. במקרים חריגים הנובעים מעבודות חשמל לקויות, החשמלאי יגלה אחריות מלאה ויגע לבצע את התיקון או השינוי הנדרש.

Read More
שיפוצים-אינסטלציה

שיפוצים-אינסטלציה

ביצוע עבודות אינסטלציה מים/ביוב, כמוה כמו כל עבודת תשתית בענף הבנייה אשר חייבת להיות איכותית ויעלה לאורך זמן. יותר מכך, עבודות אינסטלציה מחייבות היצמדות לתכנית הנדסית מעודכנת ויש לבצע את עבודות האינסטלציה בדיוק רב.

Read More